Jít na obsah

Stavebné povolenie domu a jeho cena

Ak ste sa rozhodli zmeniť spôsob bývania a presťahovať sa z bytu do rodinného domu, mali by ste vedieť čo vás čaká a na čo sa treba vopred pripraviť.

Predtým ako sa pustíte do stavby rodinného domu musíte mať právoplatné stavebné povolenie a počítať s výdavkami, ktoré s tým súvisia ešte pred samotnou realizáciou stavby domu. Ak už máte projekt rodinného domu hotový je ten správny čas na vybavovanie stavebného povolenia.

stavební povolení

Vybavovanie stavebného povolenia je často krát považované za ten najťažší a najzdĺhavejší krok v celom procese súvisiacom so stavbou domu. Stavebné povolenie si môžete vybaviť aj sami, alebo môžete požiadať o jeho vybavenie stavebnú firmu či tretiu stranu, ktorá vám s tým pomôže a vy sa tak vyhnete návšteve stavebného úradu a ušetríte si tak čas. V prípade ak sa rozhodnete vybaviť stavebné povolenie bez toho, aby ste museli ísť na stavebný úrad je pre vás ideálnym riešením obrátiť sa práve na stavebnú firmu, alebo tretiu stranu. Cena za vybavenie stavebného povolenia stavebnou firmou, alebo treťou stranou je rôzna a preto sa odporúča vopred jej konzultácia. Keďže stavebné povolenie si vyžaduje istý čas je potrebné riešiť ho v predstihu a to aj rok predtým ako sa rozhodnete realizovať samotnú stavbu.

povolení

Cena stavebného povolenia je rovnaká na celom území Slovenska. Napríklad za stavbu rodinného domu aktuálne zaplatíte 50 €. Táto cena, ktorú zaplatíte nemusí byť konečná a to v prípade, ak napríklad požiadate o predĺženie termínu dokončenia stavby, alebo zmenu užívania stavby. Aj v týchto spomínaných prípadoch musíte podať žiadosť na stavebný úrad a zaplatiť ďalší poplatok.

Akonáhle máte stavebným úradom vydané právoplatné stavebné povolenie je potrebné myslieť aj na dobu jeho platnosti. V prípade, ak so stavbou nezačnete do dvoch rokov ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, jeho platnosť sa stráca. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch určiť aj dlhšiu lehotu na začatie stavby.