Jít na obsah

Pozdrav

Pozdrav nie je len gestom zdvorilosti. Pre niektoré národy je to celý obrad. Zvyčajne slová, ktoré ľudia hovoria navzájom, keď sa stretnú, keď začnú telefonický rozhovor, keď začínajú  osobnú korešpondenciu atď. Obsahujú prianie dobra, pokoja a zdravia. Niekedy prejavujú záujem o to, ako človek žije, ak je všetko v poriadku.

pozdrav

Aby ste nevyzerali ako chorí ľudia, musíte vedieť, ako správne pozdraviť, správať sa, keď komunikujete osobne podľa etikety. To vám umožní ukázať sa z najlepšej strany, najmä ak ste prvýkrát videli osobu a jeho názor na vás sa práve začína formovať.

Ak sa chcete stretnúť s predstaviteľmi iných krajín, zistite, ako ich pozdraviť podľa ich etikety. Japonci sa napríklad na stretnutí rozhodli predkláňať. Stupeň predklonu je zároveň stupňom úcty  k inému. Úklon má byť od 15-45 stupňov. Ten najhlbší má patriť ľuďom , ktorých si najviac vážia – buď starším, alebo vysoko postaveným.
Inak sa zdravia Indi, inak Moslimovia, inak Číňania- vždy to vyplýva z inej etiky zdravenia sa.

Kultúra komunikácie v našich zemepisných šírkach tiež znamená túžbu po pozdravení alebo záujem o to, ako sa máte..
Existuje množstvo odtieňov, ktoré je potrebné zvážiť pri pozdravovaní osoby. Napríklad to platí pre tých, ktorých nutnou súčasťou je dôraz  na etiketu. Ukážka rešpektu by mala by na prvom mieste.
Vo vzťahu k žene muž najprv vyjadruje svoju úctu.

pac

  • Mladšia osoba staršiu osobu
  • Muž ženu
  • Ak sú dvaja ľudia s rovnakým štatútom, otázka, kto by mal pozdraviť ako prvý, nie je relevantná – to môže niekto z nich urobiť.
  • Na stretnutí alebo inom type pracovného stretnutia nie je potrebné hlasno pozdraviť spolupracovníkov jednotlivo. Len prikývne a jediným pozdravom zdravíme všetkých. 
  • To isté platí aj pre prípady, keď sa stretnete s priateľom v podmienkach, ktoré vám nedovoľujú, aby ste sa k sebe blížili.

Jednoduché pravidlá. Základom je slušnosť- zdraviť, zdraviť , zdraviť!