Jít na obsah

Nájdite podstatné veci

V každodennom živote sa s výberom stretávame.

  • Keď kupujeme potraviny, hľadáme na nich pre nás dôležité veci- pôvod, zloženie, cena.
  • Ak kupujeme oblečenie tiež sa pozeráme na materiál, kvalitu, cenu, estetickú hodnotu.
  • Pri kúpe auta máme tiež svoje limitujúce faktory- cena, typ, farba. Motor.
  • Rovnako ak začíname podnikať tiež zvažujeme jednak formu podnikania a aj obsah podnikania.
  • Hľadáme partnera ? Tiež sa sústreďujeme na to pre nás podstatné a neriešime maličkosti.

média

Každý deň sme vystavení množstvom informácii, z ktorých si tiež musíme vybrať veci podstatné –
Žijeme v dobe internetu a v dobe šírenia aj bludov prostredníctvom týchto médií. O to ostražitejšími a pozornejšími musíme byť pri filtrovaní správ, ktoré necháme na sebe pôsobiť a ktoré nás do istej miery formujú a posúvajú určitým smerom.
Nechceme sa stať iba stádom takto umelo korigovaným.
Máme predsa vlastné hlavy- tak ich používajme. Nájdime aj tu podstatné informácie, podstatné veci a nenechajme sa manipulovať.
Máme pred sebou množstvo najrozličnejších volieb- prezidenta, europoslancov. Poslancov.

Nenechajme sa oklamať rozprávkami. Sledujme históriu človeka, Či ho niekto mediálne na objednávku vytvoril, alebo roky pôsobí na scéne a môžeme teda jeho kroky posúdiť a vo voľbách mu vydať vysvedčenie.
Som za klasické etablované, hodnotovo a názorovo jasne vymedzené politické strany. S členskou základňou, ktorej sa musia zodpovedať a kde počet členov je viac ako posádka auta.

retro

Prečo ? Viete aké financie politické strany dostanú za každý hlas ? Ako potom piati ľudia s nimi nakladajú ? Alebo zrušme financovanie politických strán z rozpočtu krajiny ! Ej to by bol ale minimalizmus strán, ktoré by sa uchádzali o našu podporu ! Hneď by sa tu vyjasnilo a prečistilo.
Kam smerujeme a kam chceme smerovať – toto sú základné otázky, ktoré si pri voľbách musíme položiť. Toto je dôležité- nie pekne oblečený človek sľubujúci všetko čo ste si priali Lebo internetový marketing to takto vyhodnotil. Nie preto, že to aj reálne dokáže splniť. Vyberajme starostlivo ako partnera, ktorého by sme si pozvali domov a ktorému by sme zverili svoj osud do rúk.