Jít na obsah

Dielo je jednoducho pacientom

Ak je s ním nebezpečné manipulovať, tak rovnako, ako pri zranenom, je nutné ho stabilizovať, teda podať mu prvú pomoc a potom ho ,,vyliečiť“.
Urgentný zásah- prvá pomoc
Prvá pomoc je urgentným zásahom na diele a nazvali by sme to nutným ambulantným ošetrením, pretože sa často deje v podmienkach mimo reštaurátorský ateliér. Pred reštaurovaním sa skúma celkový stav. Po stanovení diagnózy sa dielo fotí, detailnejšie prezerá lupou, pod UV a infra svetlom, či röntgenom. Následne sa odoberajú vzorky, ktoré sa v laboratóriách analyzujú mikroskopom. Na základe získaných údajov sa navrhne „liečba.“

mumie

Počas reštaurovania..
Pri takýchto výskumoch počas reštaurovania sa často objavia skryté zaujímavé, nové, tajuplné skutočnosti, ktoré sú potom dôvodom na ďalšie podrobnejšie skúmanie diela napríklad z pohľadu jeho pôvodu, materiálovej výstavby a technológie, histórie pohybu, autorstva, pravosti, výnimočnosti. Tieto otázky podnecujú ďalších odborníkov z oblasti umenia, či histórie k mnohým ďalším bádaniam a pátraniam. Niekedy sa dá očakávať, že dielo v sebe nosí nejaké tajomstvo, inokedy je takýto objav prekvapivý.

knihy

Ako sú na tom knihy?
Knihu môžu poškodiť rôzne faktory. Papier sa môže rozpadávať pôsobením vlastnej váhy, alebo pri nepatrných pohyboch, no aj kompletným zatopením, pôsobením mikroorganizmov, plesní, drevokazným hmyzom, hlodavcami, vandalmi a niekedy aj kombináciou všetkých spomenutých faktorov. Ak ju chceme zachovať, nasleduje reštaurátorský zásah, ktorý sa síce nedá zovšeobecniť na všetky knižné väzby, no prebieha podobne, ako je tomu pri umeleckých dielach. Vypracuje sa zámer, prebieha fotodokumentácia diela, ale i celého procesu opravy. Pri oprave sa napríklad zhodnotí, či je nutné knižnú väzbu dezinfikovať. Reštaurovanie knižnej väzby je limitované v mnohých ohľadoch. Napríklad doplnená papierová hmota musí byť svetlejšia, ako originál, aby ostali priznané nové zreštaurované časti. Pri oprave sa neretušuje a zachováva sa nesúmernosť.
 
 
Reštaurovať je možné aj zdanlivo beznádejné prípady
Ako napríklad prípad, keď boli fólie, strany knihy, rozpadnuté na desiatky, ba až stovky kusov, rozložené v igelitovej taške a v euro obaloch a bolo nutné ich skladať podľa nadväzujúcich častí písmen rukopisu pinzetami. Čo myslíte podarilo sa to? Áno podarilo.