Jít na obsah

Aj hladovanie môže byť zdraviu prospešné

O zmysle niektorých náboženských zákazov by sme mohli diskutovať dlhé hodiny a hodiny. Ale naším zámerom nieje navodiť protináboženskú tému. No ak sa nad tým hlbšie zamyslíte, je zrejmé že poniektoré náboženské zákazy majú niečo do seba. Ak zoberieme do úvahy napríklad taký zákaz jedenia bravčového mäsa v moslimskom svete. Nieje to ani tak že by v minulosti prebehol nejaká rozsiahli výskum prečo nie. Jednoducho je to preto lebo v minulosti sa často šírili rôzne nákazy práve z bravčového mäsa.Žena na pláži.jpg
 
Vedci v Salt Lake City si dali za cieľ zistiť aké má účinky na ľudský organizmus občasné hladovanie. A kde je lepšie miesto na výskum ako práve tam, keďže Salt Lake City je strediskom cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Asi vám tento názov nič nehovorí. Sú známejší pod názvom Mormoni. No podstatné je že zvyknú pravidelne dodržiavať pôst prvú nedeľu v mesiaci. A ak to spojíte napríklad s katerizáciou srdca, nenájdete v celej krajine vhodnejších kandidátov na výskum. Už len choroba srdca, sama o sebe vyžaduje stravovaciu disciplínu. A navyše, musia na pravidelné prehliadky k doktorom tak či tak.Olivový olej.jpg
 
Zo 4,5 ročného sledovania pacientov vyplynulo že tí ktorý pravidelne dodržiavali pôst., žili dlhšie. Pričom výskumníci dbali na to aby pri konečnom skúmaní boli vylúčené faktory ako je genetická predispozícia, či životný štýl. Len tak mohol byť samotný výskum považovaný za adekvátny a jeho výsledky mohli byť prezentované vedeckej obci ako nezaujatí. No napriek pozitívnym výsledkom nastala jedna nezodpovedaná otázka. A to je ako to celé funguje? Síce bolo dokázané že občasné hladovanie je zdraviu prospešné. No zatiaľ nebolo zistené ako to celé vlastne funguje. Dobrou správou je ale napriek tomu že okrem predĺženia života, sa nejedná o ojedinelé prípady. Občasné hladovanie má pozitívny účinok na ľudský organizmus a taktiež znižuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky. A to je už dobrá motivácia pre každého. Pretože zdravie máme iba jedno.