Jít na obsah

Odolnosť hliníka využívame pri výrobe protpožiarnych uzáverov

Kolaudácia novostavieb vôbec nie je jednoduchá záležitosť, aby bola stavba odovzdaná do užívania, musí spĺňať mnoho kritérií, ktoré sú stanovené na zabezpečenie bezpečného užívania každej jej súčasti, preto sa veľký dôraz kladie aj na správne použitie protipožiarnych materiálov jednotlivých prvkov ako sú napríklad požiarne uzávery, kam zaraďujeme dvere, okná, steny a celé fasády.

...dá sa tomu zabrániť

Ak si stavebník vyberie pre výrobu požiarnych uzáverov firmu ALUPROF, tak určite neurobí krok vedľa. Táto spoločnosť ponúka svoje výrobné a realizačné znalosti a kapacity na to, aby zaistila na stavbách protipoziarne dvere konštrukcie z hliníka, ktorý je nehorľavý, vyrábajú z neho okná, dvere, steny a fasádne systémy a všetky majú certifikáty od renomovaných inštitúcií v Európe.

Hliník a oceľ sú hlavné komponenty pri výrobe protipožiarnych dverí. Hliník dokáže byť materiálom s maximálnou variabilitou, je nadčasový, tvárny a čo je hlavné, odoláva ohňu. V rámoch z hliníka sa udržia okrem jednoduchých skiel aj veľmi ťažké izolačné trojsklá, majú certifikát rovnako ako aj spomínané použité sklo. Dôležitá je ich vysoká protipožiarna odolnosť, a tú zabezpečujú aj rozličné doplnkové prvky ako je špeciálna ohňovzdorná vložka a veľa iných dôležitých súčastí dverí.

Spoľahlivosť materiálov overí prax

Pri posudzovaní odolnosti proti požiaru sa stanovujú jednotlivé stupne, ktoré vyžaduje charakter stavby a ktoré stanovuje a vypočítava odborník na protipožiarnu oblasť. Zabrániť tak dokážu šíreniu ohňa do ostatných miestností z ohniska na nejaký čas, za ktorý sa dá zvládnuť evakuácia ľudí. Protipožiarne dvere patria k finančne trocha náročnejším prvkom stavby, ich konečná cena sa stanovuje na základe rozličných faktorov ako je špeciálne vybavenie, množstvo použitého materiálu, nutnosť výroby atypických prvkov či rozmerov a tak ďalej. Vyššie ceny sú však úmerné riziku, ktoré tieto eliminujú vzhľadom na zdravie a životy ľudí, zachránených pri prípadnom požiari.