Nepotrebné zásoby
A p l i k á c i e

S t r o j á r s t v o - všeobecne
materialy strojárske (hutnícke, spojovacie ..), stroje (obrábacie, zváracie ..), armatúry, ložiská, laná, tyče, profily, drôt, pružiny, čapy, vlastne výrobky atď.
Popis programu

N á r a d i e - strojárenske (pripravujeme)
frézy, vrtáky, sústružnícke nože, brúsne kotúče, výhrubníky, výstružníky, obrábacie doštičky, meracie náradie, ručné náradie...

H Y D R A U L I K A - pneumatika (pripravujeme)
Hydromotory, čerpadlá, valce, ventily, rozvádzače, filtre, chladiče, agregáty, tesnenia, hadice, pneumatické komponenty...

I n f o r m a č n é technológie (nový)
počítače, notebooky, tablety, tlačiarne, počítačové komponenty (disky, pamäte, mechaniky, skrinky), časti počítačových sieti (switche, routery, skrine ...), tlačiarne a plotre, monitory, programy, Počítačové a sieťové meracie zariadenia
Popis programu


Popis systému

 • vytvorenie, oprava, rušenie záznamu bez registrácie
 • všetky zoznamy aj s technickym popisom su pristupne pre vsetkych zakaznikov
 • jedine obmedzenie ktore nevidia všetci návštevníci je kontakt. Tento získajú cez obchodníka ktoreho udaje su ľahko a jednoducho prístupné
 • ľahké prejavenie záujmu o tovar a obchodnik Vas skontaktuje
 • po zadaní novej položky môžete ziskat mailovú notifikáciu o projevenom zaujme na Váš tovar
 • každý tovar sa dá okomentovať a v pripade starých zaznamov ktore už nie sú aktuálne a pôvodný zadávateľ sa o ne nestará tak je možne požiadať o ich vymazanie. Vymazanie urobi správca systemu po overení pravdivosti
 • okrem zoznamu ponúkaných výrobkov je možne zadať požiadavok do časti "Hľadaný tovar" a obchodnik sa musi snažiť takýto tovar pre Vas najst
 • obchodnik sa riadi Obchodným kódex obchodníka
 • zákazník sa riadi zásadami:
  • pravdivosť
  • serióznosť a korektnosť
  • záznamy aktualizovať a neaktuálne vymazať, alebo požiadať o vymazanie
 • zákaznik plati proviziu obchodnikovi. Ak je zákaznik zároveň obchodník tak na odmenu nemá narok
ABIKS s.r.o.

História spoločnosti

1996 - Založenie spoločnosti. Majiteľom spoločnosti je Ing. Stanislav SKIBA
1999 - vytvorili sme vlastnú značku počítača s názvom LEVÍČEK, ktorý sme predávali až do roku 2005. Vzhľadom na zmenu konkurenčného prostredia a zmenu trhu, ktorý sa začal pri prudkom poklese cien počítačov a posilňovania kurzu Slovenskej koruny orientovať na značkové počítače veľkých spoločností, sme predaj počítačov LEVÍČEK ukončili...

Obnovenie dát na poškodenom HDD
Zakúpili sme programové riešenie na obnovu a záchranu dát z poškodených diskov. Dokážeme tiež obnoviť údaje na RAID poliach. Tu je dôležité o aké RAID pole ide a od akého výrobcu.

Zariadenie na GPS lokalizáciu pomocou zaslania SMS správy z mobilného telefónu

 • Automaticky detekuje GSM siet
 • Po inicializácii si zariadenie načíta dátum, čas a vytvorí v ​​telefónnom zázname SIM karty zápis o majiteľovi zariadenia.
 • Po prijatí SMS správy odpovie podľa tvaru otázky o polohe zariadenia alebo jeho stave.
 • Umožňuje sledovať tzv. roaming a v prípade zmeny operátora upozorní na túto zmenu.
 • Sleduje nabíjanie batérie a jej stav a v prípade výpadku nabíjania alebo vybitia dá o tom vedieť.
 • Informácie o polohe dá v tvare pre mapy google a bing.
 • Kompletný manuál (IT) (DE)

WIFI siete
S budovaním WIFI siete sme začali v roku 2004 a to hlavne v okolí mesta Dubnica n/Váhom. Celkovo sme pripojili viac ako 650 zákazníkov. V roku 2008 sme použili slnečný kolektor s malou veternou elektrárňou pre pripojenie do internetu malú obec v okrese Ilava. V 2009 vyšiel o tomto riešeni aj článok v ekonomickom časopise TREND. V tom istom roku sme na YOUTUBE umiestnili aj krátke video, Na konci roka 2012 sme pripojenie do Internetu predali a teraz sa venujeme pripojenie firemných zákazníkov do WIFI a konzultačnej činnosti.

Internet aplikácie
V roku 2009 sme začali programovať prve aplikácie pre internet na platforme JAVA EE. V programe JAVA SE programujeme dlhšie, ale skôr pre vlastnú potrebu. Najskôr to boli len jednoduché formuláre pre zápis údajov do databázy a až neskôr samostatne aplikácie pre internet. Programom pre evidenciu nepotrebného skladového tovaru sa môžete zoznámiť priamo na tejto www stránke.

Užitočné odkazy

Firma EBMservice je zameraná na obchodné i výrobné firmy. Informácie tu nájdu všetci tí čo ich zaujíma spolupráca v oblasti strojárstva a priemyslu

MySQL informácie o voľne šíriteľnom databázovom systéme. Nájdete tu popis, spôsob spolupraca s JAVA a veľa užitočných príkladov

The Oracle Technology Network obsahuje cenné informácie pre Vývojárske nástroje a popis riešenia od spolocnosti ORACLE.

Oracle informácie o produktoch ORACLE a nie len o databázach, ale aj o OS Solaris, aplikačné servery GLASSFish a programovacom jazyku JAVA
 


© 2013, ABIKS S. R. O., Bratislavká 439/18, 01841 Dubnica n/V, abiks.sk@gmail.com