Jít na obsah

Mohli by Slováci v blízkej budúcnosti voliť cez internet?

Na Slovensku sa v prípade volieb prakticky pravidelne stretávame s problémom, akým je údajná nízka účasť. Z pohľadu štatistík môžeme byť konkrétnejší a upozorniť, že od roku 2002 sme pri voľbách neprekonali ani hranicu 60 % účasti. A to je ten lepší prípad, za posledné roky sme nedosiahli hranice ani 50%, či už išlo o voľbu prezidenta alebo voľby komunálne. A ako na tom bude rok 2019?

box

To zatiaľ nevieme, no každopádne sa čoraz častejšie rozpráva o tom, že prístup k voľbám by bol v blízkej budúcnosti pre bežných občanov praktickejší, pokiaľ by bol umožnený cez internet. Logicky by sa týmto krokom mohla zvýšiť aj ich návštevnosť. Prakticky ide o situáciu podobnú s behačkami po úradoch, ktorá určite nie je príťažlivá, no dnešná technológia a nové služby sa starajú o to, aby sa tieto úkony dali vybaviť aj komfortnejšou a sympatickejšou formou, čiže online. Taký istý postup  by sa zasadil aj v prípade volieb, kedy by volič potreboval len prístup na internet, elektronický občiansky preukazčítačku.

počítač

Navyše zoberme do úvahy fakt, koľko Slovákov dnes žije v zahraničí alebo sú mimo svojho okresu a týmto spôsobom pre nich budú voľby na prezidenta SR dostupnejšie  ako aj pre tých, čo v deň volieb ochorejú alebo skrátka nebudú mať dostatok času a chuti, nakoľko prišli z práce (veď dnes sa bežne pracuje aj cez víkendy). Každopádne z viacerých hľadísk by možnosť hlasovania prostredníctvom internetu bola komfortnejšia, praktickejšia a určite by priniesla svoje výhody ako aj pravdepodobne vyššiu účasť, ktorá je dnes nízka aj z dôvodu, aký som už naznačil, teda že ľudí nelákajú administratívne priestory a čakanie na chodbách, v nejednom prípade na to ani nemajú čas. A priznajme si, nie každý považuje účasť na voľbách za morálnu povinnosť, no pokiaľ by mali títo ľudia možnosť hlasovať formou, ktorá by bola takmer tak jednoduchá, ako navštíviť facebook, pravdepodobne by sa do volieb zapojili aj oni.