Jít na obsah

Do školy zodpovedne

September je už skoro tu. Máte vybranú školu? Samozrejme, že máte. Zápis je už oveľa skôr, no na zmenu školského zariadenia nie je ešte stále neskoro. Neviete podľa čoho vybrať? My by sme vám chceli prezentovať pár bodov, ktoré vám možno uľahčia rozhodovanie. A keď nie, aspoň budete mať rozhľad a skúsenosť do budúcna.studující děti.jpg
Bohužiaľ, musíme konštatovať, že osveta v tejto oblasti je stále malá. Rodičia najčastejšie riešia zápis tak, že svoje dieťa prihlásia do najbližšej školy, tj. tej spádovej. Nie je to však ich povinnosťou! Nápomocné sú určite dni otvorených dverí, kedy si máte možnosť prehliadnuť areál a priestory vami vybranej školy. Zároveň pritom máte možnosť pýtať sa personálu na otázky. Aké?
Napríklad na metódy riešenia konfliktov v triede. Dbajte na to, či sa odpovede zhodujú s vašim presvedčením a tým, ako vediete svoje dieťa doma. Nezabúdajte, váš syn či vaša dcéra bude za školskou lavicou tráviť väčšinu dňa. Informujte sa tiež, aké školenia a akreditácie majú za sebou učitelia. Platí pravidlo, že čím viac školení, tým lepšia výučba. A čím je výučba kvalitnejšia, tým lepšie základy dáte svojmu dietku. Náskok sa začína budovať už v prvej triede, to je treba brať na zreteľ. Naplnenie tried je tiež jedným z faktorov a preto by ste sa mali pýtať aj na počet žiakov v triede.
Okrem toho si prehliadnite v akom technickom stave sú jednotlivé učebne, školský klub a ihrisko. Možnosť krúžkov po škole je veľkým plusom. Treba sa však orientovať aj na budúcnosť. Pýtajte sa na úspešnosť žiakov na rôznych súťažiach, olympiádach a hlavne na ich úspešnosť v prijímacom konaní na stredné školy a osemročné gymnáziá.obyčejné tužky.jpg
Pre rodiča budú isto značným kritériom i rôzne výdavky, napríklad za školskú družinu alebo obed. Odporúčame vedieť o nich skôr ako prvák nastúpi.
A v neposlednom rade sa spýtajte okolia. Zisťujte referencie od rodičov starších detí, v komunitnej skupine, jednoducho všade, kde môžete. Zvážte tiež vzdialenosť a reálnosť ranného dochádzania. Keď bude váš prváčik meškať na hodiny, veľmi sa vám nepoďakuje.